คลังเก็บผู้เขียน: president2

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2567

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2567

การประชุมฝ่ายปฏิบัติการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2567

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน การประชุมฝ่ายปฏิบัติการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2567

โครงการอบรม “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง” สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน โครงการอบรม “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง” สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์