สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ นายพสิษฐ์ ใจหาญ ตำแหน่งนิติกร หน่วยงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ นายพสิษฐ์ ใจหาญ ตำแหน่งนิติกร หน่วยงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2567

การประชุมฝ่ายปฏิบัติการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2567

อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน การประชุมฝ่ายปฏิบัติการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2567

โครงการอบรม “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง” สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน โครงการอบรม “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง” สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์