คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2567

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2567

ประชุมหารือโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ประชุมหารือโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน การประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น