คลังเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 1, 2024

การประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM)

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM)