คลังเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 12, 2024

โครงการ ทำบุญเนื่องในวันพระเมตตากัลยานิวัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน โครงการ ทำบุญเนื่องในวันพระเมตตากัลยานิวัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2567

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2567