คลังเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 13, 2024

การประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

โครงการทำบุญเลี้ยงพระอาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน โครงการทำบุญเลี้ยงพระอาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะมีการทำบุญอาคารเรียนรวมและอำนวยการ

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน สักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะมีการทำบุญอาคารเรียนรวมและอำนวยการ