ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏราชนครินทร์

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 30 ส.ค. 62 เวลา 09.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารงานบุคคลภายในสํานักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร