คณะกรรมการกิจกรรม 5ส เข้าตรวจประเมินผล สำนักงานอธิการบดี

วันนี้ (27 ก.ย. 62) เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการประเมินคุณภาพ 5ส. พร้อมด้วยนางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ และนางสาวจันทนา ประยูรพงษ์ ร่วมตรวจประเมิน สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานคลัง กองนโยบายและแผน รวมไปถึงหน่วยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ณ ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร