คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2024

สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ นายพสิษฐ์ ใจหาญ ตำแหน่งนิติกร หน่วยงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ นายพสิษฐ์ ใจหาญ ตำแหน่งนิติกร หน่วยงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2567

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2567