การประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.
นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร