โครงการทำบุญเลี้ยงพระอาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.
นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมโครงการทำบุญเลี้ยงพระอาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร