สักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะมีการทำบุญอาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.
นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมสักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะมีการทำบุญอาคารเรียนรวมและอำนวยการ และถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี นำคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมพิธี ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการต่อไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร